Yayın İmkanı

Özet bildirileri kabul edilen katımcıların özetleri USTEK'22 Özet Bildiri Kitapçığı'nda yayınlanacaktır. Özet Bildirileri kabul edilen katılımcılardan tam metinlerini göndermek isteyenlerin tam metinleri Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi'nin ( http://sosyoteknik.selcuk.edu.tr/ ) USTEK’2022 Özel Sayısında yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi zorunlu değildir.

Online Sunu

Sempozyum 12-13 Eylül 2022 tarihlerinde Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleşecektir.

Ücretsiz Katılım

Sempozyuma katılım ve yayın imkanı ücretsizdir.

DUYURULAR

Ustek'22 Abstract Book is announced. You can access it from the "Program" menu.